CONCRETE VOORDELEN SPEED PEDELEC

 • Nooit meer in de file.
 • Elke dag twee uur bewegen.
 • Gezondheid: lager lichaamsgewicht / minder kans op hart- en vaatziekten.
 • Milieu: minder CO2 / geen stikstof).
 • Kosten: tweede auto is duurder dan speed pedelec.
 • Geen stress + vrijheid / autonomie.
 • Je bent echt fitter en vrolijker.

ECHTER: HUIDIGE WETGEVING BELEMMERT AANSCHAF SPEED PEDELEC

 • Speed pedelec is formeel bromfiets = ONJUIST EN ONWENSELIJK BEELD.
 • Fietspad is verboden terrein. Speed Pedelec moet binnen bebouwde kom tussen auto’s en bussen. = GEVAARLIJK.
 • Speed pedelec is sterke weggebruiker / gelijkwaardig aan de auto = JURIDISCH ONLOGISCH.

BEZWAREN HUIDIGE REGELS

 • Auto rijdt 50 (in praktijk 55/60). Speed pedelec rijdt maximaal 45 (in praktijk 35-40).
 • Optrekken kost energie, je wordt moe. Na drie rode verkeerslichten gaan auto’s toeteren omdat je zo traag optrekt.
 • Speed pedelec kan niet mee met andere verkeer. De onbeschermde en te langzame berijder loopt onevenredig risico op (dodelijk) letsel.
 • Kruispunt: belijning van de verkeersinstallatie reageert niet altijd. Voor lul voor rood.
 • Fietspad verboden terrein. Samen fietsend je kind naar school brengen mag niet.
 • Bij file sta je tussen de auto’s: uitlaatgassen happen.
 • Lokale ontheffingen / willekeur in gemeenten / onduidelijkheid voor handhavers.
 • Geen enkele landelijke voorlichting geweest over plaats op de weg.

CONCRETE WENSEN / EISEN

 1. Keuzevrijheid: op de rijbaan 45 / op fietspad 25/30.
 2. Speed pedelec niet indelen bij sterke weggebruikers – zie voorbeeld tussencategorie België.
 3. Lokale en provinciale ontheffingen zijn slechts tijdelijke oplossing: doel is opstellen nationale regels.
 4. Stimuleren vergoeden woon-werkvergoeding speed pedelec. De meeste forensen wonen tussen 10 en 35 kilometer van het werk en dat is de perfecte afstand voor de snelle fiets.
 5. Duidelijkheid over positie speed pedelec (voorlichtingscampagne Postbus 51).

Meer weten: www.speedpedelecboek.nl  –  Contact: paulstrackvanschijndel@gmail.com

Meld je aan voor de nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van onze campagne om Kamerleden en verkeerswethouders een duwtje in de rug te geven.

Laat jouw mailadres achter en sluit aan bij ons peloton!

We spammen nooit! We fietsen liever (-;